Malmö & Helsingborg

Skinboosters

Injektionsbehandlingar, Skinboosters i Malmö och Helsingborg
Close up woman face beauty concept beautiful skin and eyes

INBIOTEC AMBER
- ETT INNOVATIVT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA HUDKVALITETEN

Inbiotec Amber är den första injicerbara produkten i sitt slag, med en hudföryngrande effekt och som återställer hud som är åldrad och skadad av olika typer av ärr.

Detta tack vare dess unika formel som kombinerar bärnstenssyra med icke-korslänkad hyaluronsyra. Bärnstenssyra är en aktiv ingrediens som kommer från bärnsten, ett harts som nästan helt erhålls från tallskog.

Av de många olika egenskaperna hos bärnsten bör särskilt nämnas cellomstrukturering. Dess verkan består i att regenerera energi och därför ge liv till cellen.

IT Pharma är ett spanskt företag, uppbackat av mer än 30 års erfarenhet inom området professionell kosmetika och estetisk medicin, som har utvecklat denna produkt för att ta injektioner till en ny nivå.

 

Vad gör Inbiotec Amber?   

 • ger en kraftfull antiinflammatorisk och strukturåterställande effekt, vilket gör den till en idealisk produkt efter t ex kemisk peeling
 • eliminerar tecken på för tidigt åldrande av huden
 • stimulerar cellfunktioner
 • förbättrar ärr efter acne och hudpigmentering
 • återställer hudens kvalitet samt förbättrar dess struktur och glans
 • aktiverar cellmetabolism och återställer fuktbalansen
 • förbättrar hudens fasthet och elasticitet
 • förbättrar syretillförseln till vävnaden
 • korrigerar förändringar i huden på halsen och händerna orsakade av ålder
 • balanserar fet hud
 • hjälper till att förbereda huden före plastikkirurgi och förkortar rehabiliteringstiden efter operationen.

———————————–

Venome Amber Saffron + är en vävnadsstimulerande behandling med en blekande effekt.
Behandlingen boostar effektivt naturliga förnyelseprocesser i huden, minskar uppkomsten av mörka fläckar och återställer en jämn hudton.
Innehåller bl a bärnstenssyra, hyaluronsyra och saffransextrakt (Crocus Sativus Extract) gör huden återfuktad, samtidigt som den skyddar mot fria radikaler vilket gör den till en perfekt anti-aging lösning.
Rekommendation är 2 behandlingar med ca två v mellanrum

Venome Amber Saffron + is a skin stimulating treatment with a bleaching effect.
The treatment effectively boosts natural renewal processes in the skin, reduces the appearance of dark spots and restores an even skin tone.
Contains, among other things, succinic acid, hyaluronic acid and saffron extract (Crocus Sativus Extract) makes the skin moisturized, at the same time it protects against free radicals, which makes it a perfect anti-aging solution.
Recommendation is 2 treatments with an interval of about two weeks

Amber hydro

Venome Amber Hydro 

är en vitaliserande behandling med näringsämnen för optimal cellfunktion. 

En unik kombination av bl. a. bärnstenssyra och icke-retikulerad hyaluronsyra (0,55%) förbättrar hudens kvalitet och struktur, fungerar återfuktande och skyddar cellerna mot fria radikaler och mot yttre påverkan vilket bromsar åldrande och rynkor.
Venome Amber Hydro innehåller antiinflammatoriska ingredienser och ökar den egna kollagenproduktionen vilket ger en frisk hud med mycket lyster.

Venome Amber Hydro

Is a revitalizing treatment with nutrients for optimal cell function.

A unique combination of a. succinic acid and non-reticulated hyaluronic acid (0.55%) improve the quality and structure of the skin, act as a moisturizer and protect the cells against free radicals and against external influences, which slows down aging and wrinkles.

Venome Amber Hydro contains anti-inflammatory ingredients and increases its own collagen production, which gives healthy skin with a lot of glow. 

hyarepair

Injektionsbehandling för fastare och fylligare hud som ett märkbart och långvarigt resultat!

Även efter själva behandlingen fortsätter produktionen av kollagen och elastin i huden att öka vilket ger en fastare, slätare, fylligare och ungdomligare hud mer lyster.

Behandlingen är lämplig för ansikte och kropp:

 

 • Lös slapp hud och käklinje, mörka ringar, ojämn hudton
 • Ytliga rynkor från överexponering av sol, rökning etc.
 • Mimikrynkor
 • Ojämnheter från nedbrytning av vävnaden, t ex ärr
 • Lös hud efter viktminskning/graviditet

 

Hyaluronsyra (HA) kombinerad med natriumsuccinatGer en antioxidanteffekt genom att aktivt blockera fria radikaler (gifter)och stimulerar hudförnyelsen och cirkulationen, vilket minskar tecken på åldrande samt skyddar cellerna.HA ökar kollagenstrukturen och densiteten vilket ger en fyllig, fast och återfuktad hud.

_______

Injectiontreatment for a firm and fully skin that gives a noticeable and long-lasting result!

Even after the treatment itself, the production of collagen and elastin in the skin continues to increase, which gives a firmer, smoother, fuller and more youthful skin with more radiance.

Treatment is suitable for face and body:

 

 • Loose sagging skin and jawline, dark circles, uneven skin tone
 • Superficial wrinkles from overexposure to the sun, smoking, etc.
 • Facial expression wrinkles
 • Irregularities from breakdown of the tissue, for ex. scars
 • Loose skin after weight loss/pregnancy

 

Hyaluronic acid (HA) combined with sodium succinate

Sodium succinate provides an antioxidant effect by actively blocking free radicals (toxins) and stimulating exfoliation and circulation in the skin, which reduces signs of aging and protects the cells.

HA increases the collagen structure and density, which gives fully, firm and hydrated skin.

Mesofirm

En fantastisk behandling för slapp hud! 

Innehåller DMAE, kollagen, organiskt kisel och spårämnen. 

Minskar slapphet i både ansikte och kropp. Indicerat för områden som är svåra att behandla, såsom: baksidan av armarna, övre tredjedelen av låren, bukväggen efter fettsugning, viktminskning eller graviditet, rumpan och ansiktet. 

Utmärkta resultat i mitten och nedre delen av ansiktet samt hals och dekolletage.

 

 

A fantastic treatment for sagging skin! 

Contains DMAE, collagen, organic silicon and trace elements. 

Reduces weakness in both face and body. Indicated for areas that are difficult to treat, such as: the back of the arms, the upper third of the thighs, the abdominal wall after liposuction, weight loss or pregnancy, the buttocks and face. 

Excellent results in the middle and lower part of the face as well as neck and décolleté.

 

H-30

H-30 Bio-Revitalisation har en kombination av mineraler, aminosyror och B-vitaminer vilka samverkar för att och förbättra hudvävnaden, ge bra balans och läkning av huden samt fräschör och friska celler. 

Hyaluronsyra är en viktig komponent i cellernas fuktbalans. Dess huvudsakliga funktion är att upprätthålla vätskenivån i huden, vilket ger en bestående fysiologisk effekt. Det ökar hudens fasthet och elasticitet och förbättrar vävnadsfibrerna. 

DMAE är en föregångare till acetylkolin, en neurotransmittor som är involverad i att öka muskeltonus. Dess verkan återställer vävnadens fasthet. DMAE skyddar enzymerna mot fria radikaler (gifter) och ger kollagenstimulering som skapar fasthet och återfuktning. 

H-30 Bio-Revitalisation has a combination of minerals, aminoacids and vitamins grup-B, which act together to synergize their metabolic activities and enhance the skin tissue to ensure excellent hydrodynamic balance and metabolic conditions optimal for efficient execution of auto-repair and vital processes that allow the skin to maintain the freshness and achieve cellular longevity.

Hyaluronic acid is a major component of cell interstitial matrix. Its main function is to maintain water levels in the skin, playing a physiological effect lasting. Increases skin firmness and elasticity, improving the fibers that hold tissues.

DMAE is a precursor of acetylcholine, a neurotransmitter involved in increasing muscle tone. Its action returns the tissue firmness. DMAE is protector of the anti-free radical enzymes and is also involved in cholinergic stimulation that creates a vasodilator effect by increasing skin perfusion and thus cellular nutrition and hydration. It has a skin moisturizing effect by paracrine stimulation of nicotinic receptors of the sweat glands.


H-100+

Behandling med mesoterapi, (passar för t ex acne ärr) eller med kanyl

Hyaluronsyra

 • Stimulerar skapandet av nya kollagenfibrer.
 • Ger ökad fasthet.  
 • Ger återfuktning och elasticitet. 

H100+ Biorevitaliseringsserum mesoterapi för att återfukta huden på djupet;  

Vårdar, fördjupar och stimulerar produktionen av naturlig hyaluronsyra och minskar rynkor avsevärt.

H-100+ har en grupp mineraler, aminosyror och vitaminer från B-gruppen som arbetar tillsammans för att öka metabolisk aktivitet.

Hyaluronsyrans huvudsakliga funktion är att bevara vätskenivån i huden, vilket ger en varaktig fysiologisk effekt. Fastheten och elasticiteten i huden ökar, fibrer bibehålls, hudens mjukhet återställs, rynkor fylls ut och hudens åldrande bekämpas.

Produkten jämnar ut hudtonen och återställer hudens styrka samt skyddar från fria radikaler och stimulerar ny kollagenfibertillväxt.  

Kollagen är ett bindvävsprotein som bidrar till hudens elasticitet.

Treatment with mesotherapy, (suitable for ex. acne scars) or cannula

Hyaluronic acid

 •  Stimulates the creation of new collagen fibers.
 •  Provides increased firmness.
 •  Provides hydration and elasticity.

 H100 + Biorevitalization serum mesotherapy to deeply moisturize the skin;

 Nourishes, deepens and stimulates the production of natural hyaluronic acid and significantly reduces wrinkles.

 H-100 + has a group of minerals, amino acids and vitamins from the B group that work together to increase metabolic activity.

 The main function of hyaluronic acid is to maintain the fluid level in the skin, which provides a lasting physiological effect.  The firmness and elasticity of the skin increases, fibers are maintained, the softness of the skin is restored, wrinkles are filled in and the aging of the skin is combated.

 The product evens out the skin tone and restores the skin’s strength and protects from free radicals and stimulates new collagen fiber growth.

 Collagen is a connective tissue protein that contributes to the elasticity of the skin.

Peptidermic


Peptidermic

Är du rädd för nålar? Magisk behandling som varar 1-2 månader!

Argireline / Leuphasyl ger en skonsam och toxinfri antirynkbehandlingeffekt för den som vill undvika antirynkbehandling och ha naturligt icke-invasivt resultat till ett bra pris.

Behandlingen

 • minskar och förhindrar uttryckslinjer genom att hämma muskelsammandragning.
 • är idealisk för ansikten med mycket mimik och överlappande muskelfunktion, för vilka antirynkbehandling ofta inte ger önskat resultat.

 

Argireline är en syntetisk hexapeptid med en effekt som liknar antirynkbehandling vilket minskar och förhindrar uttryckslinjer genom att hämma muskelkontraktion.
Leuphasyl är en pentapeptid som ökar effektiviteten av Argilerine.

Are you scared of needles? This is a magic treatment that lasts 1-2 month.

Argireline / Leuphasyl to achieve a gentle and non-toxic antirynkbehandling effect for the people who dont want antirynkbehandling and wants a natural non invasive treatment to a low price.

The treatment

 • reduces and prevents expression lines by inhibiting muscle contraction.
 • is ideal for faces with complex expressions and overlapping muscle function, for which antirynkbehandling is often contraindicated.

 

Argireline is a synthetic hexapeptide with an effect similar to botulinum toxin that reduces and prevents expression lines by inhibiting muscle contraction.

Leuphasyl is a pentapeptide which enhances the effectiveness of Argilerine.

Ejal40


Ejal40

En biostimulerande filler som innehåller 40 mg stabiliserad hyaluronsyra /2ml i en förfylld spruta.

Behandlingen förser huden med hyaluronsyra för att aktivera fibroblasterna för bildandet av kollagen‐ och elastinfibrer. Det långsiktiga resultatet är en naturligt föryngrad, fyllig och välmående hud med återställd nivå av hyaluronsyra vilket förhindrar nedbrytning.

*Förbättrar hudens kvalitet

*Ger uppstramande effekt och lyster

*Ger en jämnare hudton

*Ger en fyllig och frisk hud

För bästa effekt rekommenderas 3 behandlingar med 1 månads mellanrum

A biostimulating filler that contains 40 mg of stabilized hyaluronic acid / 2ml in a pre‐filled syringe.

The treatment provides the skin with hyaluronic acid to activate the fibroblasts to produce collagen and elastin fibers. The long-term result is a naturally rejuvenated, full and healthy skin with restored levels of hyaluronic acid, which prevents degradation.

* Improves skin quality

* Gives firming and hydrering effect

* Gives a smoother skin tone

* Gives a full and healthy skin

For best effect, 3 treatments are recommended at 1 month intervals

Revolutionerande effekt!!

Sunekosprodukterna

…tar bort mörka ringar/rynkor under ögonen,
slätar ut linjer i ansiktet,
motverkar hudens åldrande
och minskar hudbristningar.

Sunekos 200 är en injektionsbehandling som förbättrar hudkvalitén runt dina ögon genom att man kommer åt det tunna området precis under och ovanför ögat.

Sunekos 1200 används för att återställa hudens elasticitet och tillföra naturlig volym. Sunekos är en patnterad sammansättning av hyaluronsyra och olika aminosyror som tillsammans stimulerar elastin och kollagenproduktionen, vilket motverkar hudens åldrande och återställer volym på ett naturligt sätt. 

 

Sunekos BODY kan användas för att minska hudbristningar och ger en slätare och fastare hud på kroppen.

Rättar till och förebygger tecken på åldrande.
Stimulerar produktionen av kollagen och elastin.
Återställer volymförlust och förbättrar hudens elasticitet.
Reducerar mörka ringar och påsar under ögonen.

Sunekosbehandlingen är speciellt effektiv i annars svårbehandlade områden såsom pannan och området runt ögonen för att ta bort påsar och mörka ringar.

Rejuran Helaer
Nyhet!!!

Rejuran Healer

Ökar kollagenproduktionen och återställer ungdomlig hud.

Till skillnad från andra typer av hyaluronsyrabaserade skinboosters, är Rejuran gjord av polynukleotider (PN), från lax-DNA.

PN är DNA-fragment som reparerar skadade hudceller och stimulerar kollagenproduktion genom ökad spridning av fibroblaster. Studier har visat att PN extraherat från lax-DNA är mycket säkert och kompatibelt med människors hud.

Det injiceras på liknande sätt som Skinboosters, med en serie exakta mikroinjektioner i huden.

Fördelar med Rejuran Healer: 

 • Ökar hudelasticitet och fasthet
 • Minskar rynkor och fina linjer
 • Bromsar åldrandet genom att reparera skadade hudceller
 • Ökar regenerering av hudceller – yngre och mer lyster i huden
 • Minskar porstorlek
 • Ökar återfuktning
 • Förbättrar akneärr

Under proceduren kan varje injektion kännas som ett litet stick, men det är en ganska låg smärtnivå.

Efter proceduren kommer det att se ut som många små “myggbett” över de behandlade områdena. Man applicerar en intensiv återhämtningskräm och masserar de behandlade områdena. Patienten rekommenderas att massera bulorna under de närmaste dagarna.

Knölarna och nålmärkena avtar efter 1 till 2 dagar. Blåmärken är sällsynta och återhämtar sig normalt efter 3 till 5 dagar.

Jämfört med Skinboosters med hyaluronsyra är Rejuran healer effektivare för att stimulera kollagen och har fördelar för åldrande hud.

För varje ansiktsbehandling rekommenderas 2 ml Rejuran Healer och 2-3 behandlingstillfällen med fyra veckor mellan varje behandling.

Därefter ca en gång var 6-12 månad för att upprätthålla kollagenstimulering och hudförbättring.


Exosomes

Exosomer har en viktig funktion i att vara ”budbärare” mellan celler och dessa exosomer är avgörande för att reparera, regenerera och föryngra vävnaden.
Exosomer är små membranbundna vesiklar som innehåller olika biomolekyler, inklusive proteiner, nukleinsyror och lipider.

Exosominjektioner är en kraftfull behandling för din hud som skickar instruktioner till cellerna att reparera sig själva. Ungefär som kollagen och elastin producerar kroppen färre exosomer när den åldras, nu är detta möjligt att återställa genom injektioner.

Exosomes have an important function in being “messengers” between cells and these exosomes are essential for repairing, regenerating and rejuvenating the tissue.

Exosomes are small membrane-bound vesicles that contain various biomolecules, including proteins, nucleic acids and lipids.

An exosome facial is a potent, powerful treatment to your skin that sends instructions to your cells to regenerate and repair themselves. Much like collagen and elastin, the body will also produce fewer exosomes as it ages, now its possible to restore by injections.

Cytocare är en revitaliserande vätska som återställer den naturliga förlusten av hyaluronsyra och bygger upp huden igen, samt reparerar vävnad genom att påverkar den cellulära spridningen och blodcirkulationen.

Vår mest bokade skinbooster! Djup återfuktning och maximal lyster. Som en fuktighetskräm under huden.

CYTOCARE 532 Skinbooster (HA)

Med tiden förändras hudens egenskaper – kollagen och elastiska fibrer försvinner och fördelningen och funktionen hos kroppens egen hyaluronsyra förändras. Hyaluronsyrans viktigaste funktion är att binda vatten och i takt med att den förändras så blir huden torrare, tunnare och mindre elastisk.

Med tiden förändras vår hud, den åldras. Djupa lager börjar förlora sina vitala ämnen som hyaluronsyra eller kollagen. De skador som sker i hudens djupare lager visar sig på hudens yta genom torr hud, försämrad hudton och fina linjer som i sin tur leder till ett åldrat utseende. I motsats till hudcremer som man lägger på hudens yta så arbetar skinboosters inifrån och ut. Genom att injicera hyalyronsyra precis under hudytan återställer skinboosters fuktbalansen och förbättrar hudens struktur, fasthet, elasticitet samt ger lyster. Enkelt förklarat så får huden en boost av fukt och ny energi.

Effekt

Bevisad effekt av skinboosters

Minskning av fina linjer & rynkor

Jämnare hudton

Maximal återfuktning och lyster

Vitaminer och antioxidanter skyddar hudcellerna från yttre och inre påverkan

*Hyaluronsyra (HA) är ett naturligt förekommande ämne som har en unik förmåga att binda vatten.

Välj utifrån din huds behov

Fler fantastiska Skinboosters:

Apriline® SKINLINE vitamin, blekande skinbooster

Produkten återuppbygger och återfuktar huden. Apriline® SKINline fördröjer åldringsprocessen och stöder den huden genom:

Återuppbyggnad av cellerna

Blandningen av peptider bestående av dipeptid-2, palmitoyl tetrapeptid-3 Tetrapet och palmitoyl-tripeptid-1 förbättrar cirkulationen av blod och lymfkärl, kollagenproduktionen stimuleras och förstärker den intracellulära strukturen av epidermis.

Reduktion av hyperpigmentering

Tripeptiden glutation begränsar melaninsyntesen genom en kontroll av fria radikaler och peroxider, som bidrar till aktiveringen av tyrosinas och melaninbildning, vilket minskar hyperpigmentering. Dess antioxidantegenskaper skyddar också huden från UV-strålning och andra yttre och inre stresser.

Försörjning med näringsämnen

Blandningen av aminosyror (valin, glycin, lysin, cystein) tillhandahåller de nödvändiga byggstenar som behövs för produktion av kollagen, vilket är viktigt för frisk, vacker hud.

Återfuktande

Hyaluronsyra återfuktar epidermis samt ger elasticitet och glans. Den kraftfulla fuktbäraren dämpar omedelbart huden på injektionsstället, vilket ger ett friskt utseende för varje hudtyp.

Stamcellslösningsbehandling

Minskar hudens åldrande och har blekande effekt.

Behandlas med Dermapen eller injektion.

Serumet innehåller risextrakt och morotsextrakt för att jämna ut hudtonen samt motverkar åldrande och är uppstramande.

Serumet innehåller niacinamid och risstamceller som ger en återfuktar huden maxiamalt och ger en bestående hydratiserad känsla.

Glutathione skinboostermix

Cytocare 532 skinbooster mixat med Glutathione eller Apriline skinbooster + Glutathione + C-vitamin (pigmentblekande).

*Glutathione (GSH) är en kraftfull antioxidant som finns i varje cell som skyddar den från fria radikaler. Människokroppen producerar och lagrar den största mängden GSH i levern, där den används för att rensa ut skadliga föreningar. GSH-nivån minskar med åldern och om GSH-saknas är kroppen mer sårbar för skador som orsakas av fria radikaler vilket gör att åldringsprocessen påskyndas.

Indikationer:
 • Lyft
 • Hudföryngring
 • Melasma
 • Bruna fläckar
 • Hyperpigmentering

Se våra resultat!

Följ oss på instagram

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?