Malmö & Helsingborg

Skinboosters

Injektionsbehandlingar, Skinboosters i Malmö och Helsingborg
Close up woman face beauty concept beautiful skin and eyes

Lemon Bottle Skin booster

Lemon Bottle Skin Booster är en skin booster med en stark antioxidantkedja som består av optimal kombination av höghaltiga vitaminer, aminosyror, peptider, antioxidanter och hyaluronsyra av polymerer som fördröjer hudens åldrande och förbättrar hudens textur.

Lemon Bottle Skin Booster innehåller:

 •Natriumhyaluronat (det är en naturlig fuktighetskräm med en mindre molekylstorlek än hyaluronsyra)

 •Natrium-DNA (PDRN) gör huden ljusare, är antiinflammatorisk, förbättrar läderhudens densitet, minskar porstorleken, reparerar.)

 •Multipeptid (förbättrar huden och hjälper till att återställa skadade celler)

 •Multivitamin (B1, B5, B7, Vitamin C)

 •Glutation (blekande)

 •Multiaminosyra (elva aminosyror blandas för att främja syntesen av nytt kollagen och elastin, vilket gör huden klar och elastisk)

Lemon Bottle skin booster is a skin booster solution with a strong antioxidant chain made up of optimal combination of high-content vitamins, amino acids, peptides, antioxidants and hyaluronic acid of polymers required to prevent skin aging and improve skin

 Lemon Bottle Skin Booster contains :

•Sodium Hyaluronate (It’s a natural moisturizer with a smaller molecular size than hyaluronic acid)

•Sodium DNA (PDRN) brighten skin, anti-inflammatory, improving the density of dermis, pore tightening, wound healing)

•Multi peptide (It improves the skin and helps recover damaged cells)

•Multi Vitamin (B1, B5, B7, Vitamin C)

•Glutathione (Effecftive in whitening)

H-30

H-30 Bio-Revitalisation har en kombination av mineraler, aminosyror och B-vitaminer vilka samverkar för att och förbättra hudvävnaden, ge bra balans och läkning av huden samt fräschör och friska celler. 

Hyaluronsyra är en viktig komponent i cellernas fuktbalans. Dess huvudsakliga funktion är att upprätthålla vätskenivån i huden, vilket ger en bestående fysiologisk effekt. Det ökar hudens fasthet och elasticitet och förbättrar vävnadsfibrerna. 

DMAE är en föregångare till acetylkolin, en neurotransmittor som är involverad i att öka muskeltonus. Dess verkan återställer vävnadens fasthet. DMAE skyddar enzymerna mot fria radikaler (gifter) och ger kollagenstimulering som skapar fasthet och återfuktning. 

H-30 Bio-Revitalisation has a combination of minerals, aminoacids and vitamins grup-B, which act together to synergize their metabolic activities and enhance the skin tissue to ensure excellent hydrodynamic balance and metabolic conditions optimal for efficient execution of auto-repair and vital processes that allow the skin to maintain the freshness and achieve cellular longevity.

Hyaluronic acid is a major component of cell interstitial matrix. Its main function is to maintain water levels in the skin, playing a physiological effect lasting. Increases skin firmness and elasticity, improving the fibers that hold tissues.

DMAE is a precursor of acetylcholine, a neurotransmitter involved in increasing muscle tone. Its action returns the tissue firmness. DMAE is protector of the anti-free radical enzymes and is also involved in cholinergic stimulation that creates a vasodilator effect by increasing skin perfusion and thus cellular nutrition and hydration. It has a skin moisturizing effect by paracrine stimulation of nicotinic receptors of the sweat glands.


H-100+

Behandling med mesoterapi, (passar för t ex acne ärr) eller med kanyl

Hyaluronsyra

 • Stimulerar skapandet av nya kollagenfibrer.
 • Ger ökad fasthet.  
 • Ger återfuktning och elasticitet. 

H100+ Biorevitaliseringsserum mesoterapi för att återfukta huden på djupet;  

Vårdar, fördjupar och stimulerar produktionen av naturlig hyaluronsyra och minskar rynkor avsevärt.

H-100+ har en grupp mineraler, aminosyror och vitaminer från B-gruppen som arbetar tillsammans för att öka metabolisk aktivitet.

Hyaluronsyrans huvudsakliga funktion är att bevara vätskenivån i huden, vilket ger en varaktig fysiologisk effekt. Fastheten och elasticiteten i huden ökar, fibrer bibehålls, hudens mjukhet återställs, rynkor fylls ut och hudens åldrande bekämpas.

Produkten jämnar ut hudtonen och återställer hudens styrka samt skyddar från fria radikaler och stimulerar ny kollagenfibertillväxt.  

Kollagen är ett bindvävsprotein som bidrar till hudens elasticitet.

Treatment with mesotherapy, (suitable for ex. acne scars) or cannula

Hyaluronic acid

 •  Stimulates the creation of new collagen fibers.
 •  Provides increased firmness.
 •  Provides hydration and elasticity.

 H100 + Biorevitalization serum mesotherapy to deeply moisturize the skin;

 Nourishes, deepens and stimulates the production of natural hyaluronic acid and significantly reduces wrinkles.

 H-100 + has a group of minerals, amino acids and vitamins from the B group that work together to increase metabolic activity.

 The main function of hyaluronic acid is to maintain the fluid level in the skin, which provides a lasting physiological effect.  The firmness and elasticity of the skin increases, fibers are maintained, the softness of the skin is restored, wrinkles are filled in and the aging of the skin is combated.

 The product evens out the skin tone and restores the skin’s strength and protects from free radicals and stimulates new collagen fiber growth.

 Collagen is a connective tissue protein that contributes to the elasticity of the skin.

Peptidermic


Peptidermic

Är du rädd för nålar? Magisk behandling som varar 1-2 månader!

Argireline / Leuphasyl ger en skonsam och toxinfri antirynkbehandlingeffekt för den som vill undvika antirynkbehandling och ha naturligt icke-invasivt resultat till ett bra pris.

Behandlingen

 • minskar och förhindrar uttryckslinjer genom att hämma muskelsammandragning.
 • är idealisk för ansikten med mycket mimik och överlappande muskelfunktion, för vilka antirynkbehandling ofta inte ger önskat resultat.

 

Argireline är en syntetisk hexapeptid med en effekt som liknar antirynkbehandling vilket minskar och förhindrar uttryckslinjer genom att hämma muskelkontraktion.
Leuphasyl är en pentapeptid som ökar effektiviteten av Argilerine.

Are you scared of needles? This is a magic treatment that lasts 1-2 month.

Argireline / Leuphasyl to achieve a gentle and non-toxic antirynkbehandling effect for the people who dont want antirynkbehandling and wants a natural non invasive treatment to a low price.

The treatment

 • reduces and prevents expression lines by inhibiting muscle contraction.
 • is ideal for faces with complex expressions and overlapping muscle function, for which antirynkbehandling is often contraindicated.

 

Argireline is a synthetic hexapeptide with an effect similar to botulinum toxin that reduces and prevents expression lines by inhibiting muscle contraction.

Leuphasyl is a pentapeptide which enhances the effectiveness of Argilerine.

Ejal40


Ejal40

En biostimulerande filler som innehåller 40 mg stabiliserad hyaluronsyra /2ml i en förfylld spruta.

Behandlingen förser huden med hyaluronsyra för att aktivera fibroblasterna för bildandet av kollagen‐ och elastinfibrer. Det långsiktiga resultatet är en naturligt föryngrad, fyllig och välmående hud med återställd nivå av hyaluronsyra vilket förhindrar nedbrytning.

*Förbättrar hudens kvalitet

*Ger uppstramande effekt och lyster

*Ger en jämnare hudton

*Ger en fyllig och frisk hud

För bästa effekt rekommenderas 3 behandlingar med 1 månads mellanrum

A biostimulating filler that contains 40 mg of stabilized hyaluronic acid / 2ml in a pre‐filled syringe.

The treatment provides the skin with hyaluronic acid to activate the fibroblasts to produce collagen and elastin fibers. The long-term result is a naturally rejuvenated, full and healthy skin with restored levels of hyaluronic acid, which prevents degradation.

* Improves skin quality

* Gives firming and hydrering effect

* Gives a smoother skin tone

* Gives a full and healthy skin

For best effect, 3 treatments are recommended at 1 month intervals

Revolutionerande effekt!!

Sunekosprodukterna

…tar bort mörka ringar/rynkor under ögonen,
slätar ut linjer i ansiktet,
motverkar hudens åldrande
och minskar hudbristningar.

Sunekos 200 är en injektionsbehandling som förbättrar hudkvalitén runt dina ögon genom att man kommer åt det tunna området precis under och ovanför ögat.

Sunekos 1200 används för att återställa hudens elasticitet och tillföra naturlig volym. Sunekos är en patnterad sammansättning av hyaluronsyra och olika aminosyror som tillsammans stimulerar elastin och kollagenproduktionen, vilket motverkar hudens åldrande och återställer volym på ett naturligt sätt. 

 

Sunekos BODY kan användas för att minska hudbristningar och ger en slätare och fastare hud på kroppen.

Rättar till och förebygger tecken på åldrande.
Stimulerar produktionen av kollagen och elastin.
Återställer volymförlust och förbättrar hudens elasticitet.
Reducerar mörka ringar och påsar under ögonen.

Sunekosbehandlingen är speciellt effektiv i annars svårbehandlade områden såsom pannan och området runt ögonen för att ta bort påsar och mörka ringar.

Rejuran Helaer
Nyhet!!!

Rejuran Healer

Ökar kollagenproduktionen och återställer ungdomlig hud.

Till skillnad från andra typer av hyaluronsyrabaserade skinboosters, är Rejuran gjord av polynukleotider (PN), från lax-DNA.

PN är DNA-fragment som reparerar skadade hudceller och stimulerar kollagenproduktion genom ökad spridning av fibroblaster. Studier har visat att PN extraherat från lax-DNA är mycket säkert och kompatibelt med människors hud.

Det injiceras på liknande sätt som Skinboosters, med en serie exakta mikroinjektioner i huden.

Fördelar med Rejuran Healer: 

 • Ökar hudelasticitet och fasthet
 • Minskar rynkor och fina linjer
 • Bromsar åldrandet genom att reparera skadade hudceller
 • Ökar regenerering av hudceller – yngre och mer lyster i huden
 • Minskar porstorlek
 • Ökar återfuktning
 • Förbättrar akneärr

Under proceduren kan varje injektion kännas som ett litet stick, men det är en ganska låg smärtnivå.

Efter proceduren kommer det att se ut som många små “myggbett” över de behandlade områdena. Man applicerar en intensiv återhämtningskräm och masserar de behandlade områdena. Patienten rekommenderas att massera bulorna under de närmaste dagarna.

Knölarna och nålmärkena avtar efter 1 till 2 dagar. Blåmärken är sällsynta och återhämtar sig normalt efter 3 till 5 dagar.

Jämfört med Skinboosters med hyaluronsyra är Rejuran healer effektivare för att stimulera kollagen och har fördelar för åldrande hud.

För varje ansiktsbehandling rekommenderas 2 ml Rejuran Healer och 2-3 behandlingstillfällen med fyra veckor mellan varje behandling.

Därefter ca en gång var 6-12 månad för att upprätthålla kollagenstimulering och hudförbättring.


Anticellulitbehandling med mesoterapi

Anticellulitbehandling med mesoterapi

Äntligen ett sätt som fungerar för att minska envisa celluliter som inte försvinner med träning och kosthållning. 

Med en cocktail av återuppbyggande hyaluronsyra och vitaminer kombinerat med peptider och aminosyror fyller man ut och stramar upp huden.

Lösningen fördelas på de valda områdena i översta hudlagret med mesoterapi.

Anticellulite treatment with mesotherapy

Finally, a way that works to reduce stubborn cellulite that does not go away with exercise and diet.

 A cocktail of restorative hyaluronic acid and vitamins combined with peptides and amino acids fills up and tightes the skin.

 The solution is distributed on the selected areas of the top layer of skin with mesotherapy.

Cytocare är en revitaliserande vätska som återställer den naturliga förlusten av hyaluronsyra och bygger upp huden igen, samt reparerar vävnad genom att påverkar den cellulära spridningen och blodcirkulationen.

Vår mest bokade skinbooster! Djup återfuktning och maximal lyster. Som en fuktighetskräm under huden.

CYTOCARE 532 Skinbooster (HA)

Med tiden förändras hudens egenskaper – kollagen och elastiska fibrer försvinner och fördelningen och funktionen hos kroppens egen hyaluronsyra förändras. Hyaluronsyrans viktigaste funktion är att binda vatten och i takt med att den förändras så blir huden torrare, tunnare och mindre elastisk.

Med tiden förändras vår hud, den åldras. Djupa lager börjar förlora sina vitala ämnen som hyaluronsyra eller kollagen. De skador som sker i hudens djupare lager visar sig på hudens yta genom torr hud, försämrad hudton och fina linjer som i sin tur leder till ett åldrat utseende. I motsats till hudcremer som man lägger på hudens yta så arbetar skinboosters inifrån och ut. Genom att injicera hyalyronsyra precis under hudytan återställer skinboosters fuktbalansen och förbättrar hudens struktur, fasthet, elasticitet samt ger lyster. Enkelt förklarat så får huden en boost av fukt och ny energi.

Effekt

Bevisad effekt av skinboosters

Minskning av fina linjer & rynkor

Jämnare hudton

Maximal återfuktning och lyster

Vitaminer och antioxidanter skyddar hudcellerna från yttre och inre påverkan

*Hyaluronsyra (HA) är ett naturligt förekommande ämne som har en unik förmåga att binda vatten.

Välj utifrån din huds behov

Fler fantastiska Skinboosters:

Apriline® SKINLINE vitamin, blekande skinbooster

Produkten återuppbygger och återfuktar huden. Apriline® SKINline fördröjer åldringsprocessen och stöder den huden genom:

Återuppbyggnad av cellerna

Blandningen av peptider bestående av dipeptid-2, palmitoyl tetrapeptid-3 Tetrapet och palmitoyl-tripeptid-1 förbättrar cirkulationen av blod och lymfkärl, kollagenproduktionen stimuleras och förstärker den intracellulära strukturen av epidermis.

Reduktion av hyperpigmentering

Tripeptiden glutation begränsar melaninsyntesen genom en kontroll av fria radikaler och peroxider, som bidrar till aktiveringen av tyrosinas och melaninbildning, vilket minskar hyperpigmentering. Dess antioxidantegenskaper skyddar också huden från UV-strålning och andra yttre och inre stresser.

Försörjning med näringsämnen

Blandningen av aminosyror (valin, glycin, lysin, cystein) tillhandahåller de nödvändiga byggstenar som behövs för produktion av kollagen, vilket är viktigt för frisk, vacker hud.

Återfuktande

Hyaluronsyra återfuktar epidermis samt ger elasticitet och glans. Den kraftfulla fuktbäraren dämpar omedelbart huden på injektionsstället, vilket ger ett friskt utseende för varje hudtyp.

Stamcellslösningsbehandling

Minskar hudens åldrande och har blekande effekt.

Behandlas med Dermapen eller injektion.

Serumet innehåller risextrakt och morotsextrakt för att jämna ut hudtonen samt motverkar åldrande och är uppstramande.

Serumet innehåller niacinamid och risstamceller som ger en återfuktar huden maxiamalt och ger en bestående hydratiserad känsla.

Glutathione skinboostermix

Cytocare 532 skinbooster mixat med Glutathione eller Apriline skinbooster + Glutathione + C-vitamin (pigmentblekande).

*Glutathione (GSH) är en kraftfull antioxidant som finns i varje cell som skyddar den från fria radikaler. Människokroppen producerar och lagrar den största mängden GSH i levern, där den används för att rensa ut skadliga föreningar. GSH-nivån minskar med åldern och om GSH-saknas är kroppen mer sårbar för skador som orsakas av fria radikaler vilket gör att åldringsprocessen påskyndas.

Indikationer:
 • Lyft
 • Hudföryngring
 • Melasma
 • Bruna fläckar
 • Hyperpigmentering

Se våra resultat!

Följ oss på instagram

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?