Malmö & Helsingborg

Fillers

Injektionsbehandlingar, Fillers i Malmö och Helsingborg
red lips close up

Jalupro young eye

Jalupro Young Eye är en högeffektiv filler designad speciellt för den känsliga huden runt ögonen!

Med hjälp två olika hyaluronsyror, 3 peptider och 7 aminosyror ger den effektiv behandling för rynkor, mörka ringar och påsar under ögonen.

Jalupro Young Eyes är lämplig för:

•Rynkor och kråksparkar

•Mörka ringar och hålighet under ögonen

•Slapp hud runt ögonen

•Föryngring och revitalisering av området vid ögonen

•Att ge spänst och fasthet i huden under ögonen.

Jalupro Young eye is highly effective dermal filler especially designed for the delicate area under and around the eyes!

With different 2 hyaluronic acids, 3 peptides and 7 amino acids, it provides effective treatment periorbital wrinkles, dark circles and bags under the eyes.

Jalupro Young Eyes is indicated for:

•Wrinkles and crow’s feet

•Dark circles and hollowness visible under the eyes

•Sagging skin around the eyes

•The needs for rejuvenation and revitalization of the eye contour,

•The desire to delay the aging processes of the skin, improving the firmness and density of the skin around the eyes.

Sculptra


Sculptra

Sculptra – en kollagenstimulerare för en fastare hud med långvarigt resultat

Med Sculptrabehandling aktiveras din egen kollagenproduktion och återskapar förlorat kollagen. Det leder till en jämnare och fastare hud. Förlorad volym återställs och din hud får ett naturligt ungdomligare utseende.

Sculptra består av poly-L-mjölksyra och är biologiskt nedbrytbar och absorberas därför naturligt av kroppen över tid.

Kollagen är ett protein i huden som ger huden dess struktur och fasthet. När vi åldras minskar kollagenet i huden och vid 45 års ålder har du förlorat uppemot 25% av ditt kollagen.

Vad gör Sculptra?

Sculptra stimulerar huden att producera mer och mer kollagen. Resultatet kommer därför gradvis eftersom jämnheten och fastheten i din hud blir synlig först när din hud har byggt upp tillräckligt mycket nytt kollagen.

Sculptra  är en av de mest avancerade behandlingarna för att föryngra ett helt ansikte utan kirurgi.

Sculptra passar bäst vid åldersrelaterade håligheter, skuggor, linjer och fåror. Produkten motverkar exakt detta genom att stimulera undre hudlagret för att bygga upp kollagenet igen, vilket ger fantastiskt fina resultat. En behandling med Sculptra stramar upp hela vävnaden och gör också att resultatet av andra fillerbehandlingar och kirurgi blir ännu bättre. Ärr och hudveck kan också fyllas i för att jämna ut ansiktet.

Vad är skillnaden mellan vanlig filler och sculptra?

En vanlig fillerbehandling är avsedd att fylla ut och forma exempelvis läppar eller kindben. En behandling med Sculptra förbättrar hela ansiktets utseende och har även stor effekt på hudens kvalitet, som blir stramare, fräschare och jämnare.

Med hjälp av de försiktiga injektionerna med Sculptra på flera ställen fylls hela ansiktet försiktigt ut och ges en jämnare yta. Den här behandlingen ger ett yngre och piggare intryck av hela utseendet — utan att det går att se att något har gjorts. Sculptra ger därefter en slags gradvis under flera månader, helt utan kirurgi — som varar länge.

Vanligtvis genomförs tre behandlingar med cirka sex veckors mellanrum.

Hur länge håller resultatet?

Resultatet framträder direkt och utvecklas sedan gradvis. Eftersom Sculptras effekt bygger på kollagenstimulering tar det mellan sex och nio månader för effekten att framträda helt, för att sedan hålla i ungefär två år. Därefter kan en behandling om året göras för att upprätthålla resultatet.

Sculptra har också den goda bonuseffekten att det ger huden en bättre kvalitet överlag. Det gör i sin tur att grunden för eventuella fillerbehandlingar som görs senare också är bättre, och ger ännu vackrare och mer hållbara resultat.

Sculptra – A long lasting collagen stimulator for firmer skin

Collagen is a protein in the skin that gives the skin its structure and firmness. As we age, collagen in the skin decreases and at the age of 45 you have lost up to 25% of your collagen.

With Sculptra treatment, your own collagen production is activated and reproduces lost collagen. It leads to a smoother and firmer skin.

Lost volume is restored and your skin gets a naturally more youthful appearance.

Sculptra consists of poly-L-lactic acid and is biodegradable and is therefore absorbed naturally by the body over time.

What does Sculptra do?

Sculptra stimulates the skin to produce more and more collagen. The result is therefore gradual because the smoothness and firmness of your skin only becomes visible when your skin has built up enough new collagen.

The results starts to show after 6 weeks and increases in up to 9 months and lasts for 2 years.

Sculptra is one of the most advanced treatments to rejuvenate an entire face without surgery and is best suited for age-related cavities, shadows, lines and grooves. The product counteracts exactly this by stimulating the lower skin layer to build up the collagen again, which gives fantastic results. A treatment with Sculptra tightens the entire tissue and also makes the results of other filler treatments and surgery even better. Scars and skin folds can also be filled in to even out the face.

What´s the difference compared to standard fillers? 

A standard filler treatment is intended to fill in and shape, for example, lips or cheekbones. A treatment with Sculptra improves the appearance of the entire face and also has a great effect on the quality of the skin, which becomes tighter, fresher and smoother.

With the help of the gentle injections with Sculptra in several places, the whole face is carefully filled in and given a smoother surface. This treatment gives a younger and more vibrant impression of the whole look – without it being possible to see that anything has “been done”. Sculptra then gives a kind of gradual over several months, completely without surgery – which lasts a long time. Usually, three treatments are performed about six weeks apart.

How long does the result last? 

The result appears immediately and then develops gradually. Because Sculptra’s effect is based on collagen stimulation, it takes between six and nine months for the effect to appear completely, and then lasts for about two years. Thereafter, one treatment a year can be done to maintain the result. Sculptra also has the good bonus effect that it gives the skin a better quality overall. This in turn means that the basis for any filler treatments that are done later is also better, and gives even more beautiful and lasting results.

Fillers

Profhilo

Är en hyaluronsyrabaserad fillers som inte är krosslänkad vilket innebär att man inte modellerar eller bygger upp volym med den här produkten, den ger föryngring och elasticitet i huden. Den är heller inte en mesoterapiprodukt utan Profhilo är en vävnadsstärkande filler som appliceras på fem ställen på varje ansiktshalva enligt ett strikt schema som IBSA utformat. Med en s.k. cannulanål som är mjuk och böjbar behövs färre injektionsställen föra att komma åt samma områden. Produkten flyter sedan ut under huden där hyaluronsyran drar till sig fukt och resultatet blir en jämnare och slätare hudstruktur där den stärker vävnaden på sikt.


Information om fillers

Luxurytreatments kliniker jobbar enbart med CE-märkta och godkända kvalitetsfillers som t.ex. Stylage, Juvederm och Teosyal. På Kliniken på Engelbrektsgatan finns även Revolax.

Olika fillers passar för olika områden och syften. Läkaren/sköterskan rekommenderar vilken fillers som passar bäst, när du är på plats på kliniken, om du inte vet vilken filler du ska boka. Generellt kan man säga att en fastare filler passar för t. ex. haka, kindben, näsa och en mjukare filler för läpparna. Faktorer som spelar in är även önskat resultat och utgångsläge innan behandlingen.

Målet är att återskapa/alternativt förbättra och skulptera med ett naturligt och mer estetisk resultat.

Resultatet håller sedan vanligtvis i mellan sex och tolv månader. Varaktigheten beror främst på behandlingsområde, vilket preparat som väljs samt individuella skillnader så som ålder och livsstil.

Filler består av korslänkad hyaluronsyra (HA) som finns naturligt i kroppen och medverkar till att ge huden fukt och volym. Mängden hyaluronsyra minskar dock kraftigt med stigande ålder vilket medför rynkor och minskad volym. Exempelvis nasolabilavecken (linjerna mellan näsan och mungiporna) kan bli mindre djupa med fillers och volym i kinderna ger tillbaka ett ungdomligare utseende.

Fillers används även för att skulptera och framhäva formen. Läppar, kindben, haka, käklinje och näsa är vanliga områden. 

Med hjälp av injektionsbehandlingar kan man återfukta sin hud på djupet för att få tillbaka fyllighet, elasticitet och spänst. Detta hjälper även huden att återskapa den egna produktionen av hyaluronsyra, kollagen och elastin, så effekten är på så sätt dubbelverkande.

Resultat

Resultat med fillers

Resultat som kan förväntas med hjälp av fillers

Med fillers ser man ett omedelbart resultat, även om det tar ett par veckors tills man kan se det slutliga resultatet av behandlingen. De första dagarna är man lite svullen och det kan kännas lite ”hårt” där man injicerat, kroppen absorberar och ”fördelar” även en del av den injicerade gelén. Sedan blir de åter mjukt och huden börjar producera mer egen hyaluronsyra och collagen. (Efter behandlingen är man oftast lite svullen och det ser ut att vara mer volym än det slutliga resultatet.)

Vid första behandlingen och speciellt när det handlar om att tidens gång har minskat den egna volymen, brukar man räkna med 3 omgångars injektioner (med 2-3 månaders mellanrum) innan önskat resultat är uppnått. Sen behöver man oftast bara fylla på var 7:e-12:e månad.

Resultatet av fillers kommer direkt och förbättras successivt, samt är väldigt föryngrande och naturligt.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och funderingar kring behandlingen

Går det att ta bort fillers (Hyaluronsyra) som injicerats?

Luxurytreatments kliniker har Hyalase, som är ett läkemedel vilket används för att lösa upp HA-fillers i följande fall:

  • Om resultatet inte är estetiskt tilltalande.
  • Vid långvarig svullnad, särskilt runt ögonen.
  • Om en infektion har inträffat i området där filler har injicerats.
  • Om fillern har blivit knölig eller klumpig och inte svarar på massage efter en längre tid (särskilt läppar).
  • Vid Allergisk reaktion mot HA filler (detta är mycket sällsynt).

 Vid injektion av Hyalase blandas det med med lidokain (bedövning) av läkaren, så det är en ganska smärtfri procedur. Det finns ett par begränsande faktorer med injektionen och det kan ta mer än en behandling för att upplösa HA filler. 

Behandling med Hyalase är inte bokningsbar och prissatt, utan används bara i ovan nämnda fall.

Resultaten kan uppträda inom några minuter, men vanligtvis tar ungefär en dag att till fullo uppskatta. Detta innebär att du inte behöver leva med HA filler som du inte är nöjd med. En injektion med Hyalase tar vanligtvis bort oönskad filler inom ca 24 timmar.

Risker

Risker med fillers

Behandlingsrelaterade reaktioner som är vanliga men inte farliga är rodnad, svullnad, ömhet samt blåmärken kring behandlingsområdet. Dessa symtomen är övergående. 

Se våra resultat!

Följ oss på instagram

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?